Vòng Dâu Tằm 9 Bi Bạc Cho Bé Gái (VDBG9B)

135.000

Vòng Dâu Tằm 9 Bi Bạc Cho Bé Gái

Sản phẩm bằng bạc ta 925 – Bạc Chuẩn 100%

🍀 TẶNG kèm 1 vòng Dâu trơn

🍀 TẶNG kèm 1 túi hạt và dây dự phòng

🍀 Bảo hành làm sáng bạc nếu mang thời gian bị đen.

Vòng Dâu Tằm 9 Bi Bạc Cho Bé Gái
Vòng Dâu Tằm 9 Bi Bạc Cho Bé Gái (VDBG9B)
0989 187 423
Liên hệ