Vòng Tay Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Người Lớn ( VTTAULD )

199.000

✅Vòng Tay Đá Thạch Anh Ưu Linh Màu Đỏ Cho Người Lớn Mệnh Hoả & Thổ

✅ Đ𝑎́ 100% 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑏𝑎𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 , 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛.

✅ Đá 10 Li. Cam kết hình chup thực tế – Hoàn trả nếu không đúng sản phẩm.

✅ Đặt Hàng Vui Lòng Điền Thêm Ghi chú đơn hàng ” Số Kí, Hoặc Kích Thước Vòng Tay,…” Để shop giao hàng vừa với vòng tay của mình ạ.

✅ Hoặc liên hệ: 0989 187 423

Vòng tay đá thạch anh
Vòng Tay Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Người Lớn ( VTTAULD )

199.000

0989 187 423
Liên hệ